غوغای آسمان اخبار ایران جایزه سریال

غوغای: آسمان اخبار ایران جایزه سریال برنامه سینمایی جدول پخش

گت بلاگز اخبار کنکور و دانشگاه ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تا ساعت 24 روز پنج شنبه 28 تیر تمدید شد.

ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تمدید شد

ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تمدید شد

عبارات مهم : داوطلب

ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تا ساعت 24 روز پنج شنبه 28 تیر تمدید شد.

به گزارش فارس،ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تا ساعت 24 روز پنج شنبه 28 تیر تمدید شد.

ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تمدید شد

داوطلبان می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی به نشانی www.azmoon.org جهت ثبت کد رشته محل ها انتخابی اقدام کنند.هر داوطلب می تواند ۱۰۰ رشته/ محل را گزینش و آن ها را در برگ اینترنتی گزینش رشته ثبت کند.

هزینه گزینش رشته دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد ۴۶ هزار تومان است که با کارت های بانک عضو شبکه شتاب و از طریق سایت اینترنتی یاد شده است قابل پرداخت است.

ثبت نام گزینش رشته کارشناسی ارشد سال 1397 دانشگاه آزاد تا ساعت 24 روز پنج شنبه 28 تیر تمدید شد.

واژه های کلیدی: داوطلب | دانشگاه | اینترنتی | داوطلبان | اخبار کنکور و دانشگاه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog